Använd befintliga resurser mer effektivt

Widar Andersson kommenterar tillgängligheten i Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i Folkbladet 8 maj. I grunden delar jag Widars analys även om jag tycker att rubriken "Enkel fråga" är att hårddra lite.


Jag skulle också vilja komplettera på ett par punkter. Det är inte bara att väntetiderna är långa i Östra och Centrala Östergötland. Än mer anmärkningsvärt är att med likvärdiga resurser klarar barn och ungdomspsykiatrin i västra länsdelen bedriva en verksamhet nästan helt utan köer.
Min slutsats är att problemen med tillgängligheten inom psykiatrin (samma problem finns inom vuxenpsykiatrin) inte i första hand är en resursfråga utan en fråga om arbetssätt.

Den socialdemokratiska distriktskongressen beslutade att vi socialdemokrater ska satsa ytterligare på att bekämpa barn och ungdomars psykiska ohälsa, vilket inte är samma sak som att tillföra ytterligare resurser till BUP. Jag avser att förverkliga det uppdraget genom att förstärka de samlade insatserna mot barn och ungdomar i Östergötland.


Det kan kräva mer resurser men handlar i första hand om att använda befintliga resurser mer effektivt. Det kan tillexempel ske genom att i högre utsträckning använda andra aktörer för att stärka den psykiatriska kompetensen på vårdcentralerna.

 

Anna-Lena Sörenson (s)

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden


2006-05-11 11:03