Använd inte felaktiga fakta i sjukvårdsdebatten

I en insändare med rubriken "Fel att subventionera US" skriver Päivi Johansson om hur hon ser på sjukvården på Vrinnevisjukhuset och på de "neddragningar" som hon anser har gjorts.


Vi vill återigen, som så många gånger förr, påpeka att det inte sker någon nedmontering av Vrinnevisjukhuset. För att hänga med i den allt snabbare medicinsktekniska utvecklingen måste sjukvården, dess organisation och dess struktur förändras. Skulle Vrinnevisjukhuset inte förändras skulle boende i östra länsdelen och övriga östgötar inte få tillgång till allt det som en modern sjukvård i dag kan erbjuda.

Päivi Johansson talar i sin artikel om länsdelar och hur många som bor i varje länsdel. Vi har valt att se på sjukvården på ett annat sätt. Vi socialdemokrater ser Östergötlands tre sjukhus som en resurs för alla östgötar, oavsett var man bor. Den vård som bedrivs på US i Linköping är således en vård som också är till för boende i östra länsdelen likväl som vården på Vrinnevi är till för de som bor i exempelvis Linköping eller Motala.


Vård som vi har behov av ofta ska finnas nära, på vårdcentralen eller i hemmet och vård som vi har behov av mer sällan, kanske bara en gång i livet, kan skötas lite längre bort. Enligt Vårdbarometern, som är en telefonundersökning som genomförs fyra gånger per år i Sverige, kan hela 83 procent av östgötarna tänka sig att åka till ett annat sjukhus i länet för att få vård om det går snabbare än på det sjukhus som ligger närmast.

De olika sjukhusen har olika uppdrag där Vrinnevisjukhuset är profilerat mot planerad kirurgi, lasarettet i Motala mot planerad ortopedi och universitetssjukhuset mot specialistsjukvård. Universitetssjukhuset i Linköping har dessutom ett större uppdrag än övriga sjukhus, bland annat tar man emot patienter som övriga sjukhus
i regionen (där Kalmar län och Jönköpings län ingår) inte klarar av. Därför har US också fler vårdplatser och läkare inom vissa områden.


Det är viktigt att komma ihåg att vården ständigt förändras. Fler och fler ingrepp som du bara för några år sedan blev inlagd för utförs i dag som dagkirurgi vilket innebär att det inte behövs lika många vårdplatser i dag som för bara några år sedan.

Det är trist att Päivi Johansson väljer att föra fram sin sak genom att använda felaktiga uppgifter. Vrinnevisjukhuset ska inte läggas ner och håller inte på att monteras ner. Däremot förändras sjukhuset, för att möta nya behov och blir mer effektivt för patientens skull. Kliniker slås ihop och använder varandras kunskaper istället för att agera var och en på sitt håll.


Dessutom, Vrinnevisjukhuset har ett utmärkt BB, ett BB som inte alls ska läggas ner. Varför påstår du det, Päivi?
Vi välkomnar en debatt om innehållet i hälso- och sjukvården men vi tycker att den bör föras sanningsenligt och med patientens bästa för ögonen. Att använda medvetna faktafel om vad som hänt på Vrinnevisjukhuset gynnar ingen, allra minst boende i östra länsdelen.

Christina Hasselrot
Irma Görtz
Annika Crona

2006-02-06 08:56