Både pengar och lokal saknas för ortopedi i Norrköping.

På Landstingsstyrelsen i mars beslutades i politisk enighet att ortopedcentrum skulle tillföras 28 miljoner för att utvidga den ortopediska verksamheten på Vrinnevisjukhuset.

Enligt uppgift saknas ännu idag lokaler och verksamheten är bland annat därför ännu inte igång, säger Christoffer Karlsson Hälso- och sjukvårdsnämnden (s).

Trots att verksamheten inte är igång är de 28 miljoner kronorna förbrukade och Ortopedcentrum kommer att redovisa ett underskott på ca 10 miljoner kronor för 2007.

Pengarna är förbrukade men verksamheten är inte igång, säger Christoffer Karlsson. Jag tycker östgötarna och norrköpingsborna har rätt att få ett tydligt besked om när verksamheten kan komma igång. Därför kommer jag på Landstingsfullmäktige om två veckor ställa ett antal frågor till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Lasse Petterson (Vrinnevilistan) som är ansvarig politiker.

Frågorna som Petterson skall redovisa svar på inför fullmäktige är:
· När gör du bedömningen att den utvidgade ortopediska verksamheten på Vrinnevisjukhuset är fullt fungerande?
· Gör du bedömningen att de 28 miljoner som tillfördes i mars kommer räcka för att driva den utvidgade ortopediska verksamheten?
· Är du beredd att tillföra ytterligare medel om de 28 miljonerna skulle visa sig otillräckliga?

För mer information kontakta Christoffer Karlsson 073 - 5190102

2007-11-09 10:37