Bättre stöd till misshandlade kvinnor

Socialdemokraterna vill skapa ett kvinnohus för att stötta, vårda och hjälpa misshandlade kvinnor. Vi vill därför att kommun och landsting arbetar tillsammans för misshandlade kvinnor där man har en helhetssyn på kvinnans behov av vård och andra insatser.

De senaste 10 åren har den anmälda misshandeln mot kvinnor ökat med knappt 30%. I dryga 70% av fallen är gärningsmannen en person som kvinnan är bekant med. Tidigare statistik visar att upp till två tredjedelar av misshandelsfallen skett där offer och förövare ingått i en nära relation. Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation löper stor risk att utsättas för våld igen.

- Vi vill ha ett kvinnohus med en helhetssyn på kvinnans situation och behov av hjälp, stöd och vård, säger Anna-Lena Sörenson (s), ordförande i landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd. Det är viktigt att snabbt komma igång med vård, rehabilitering och annan hjälp och stöd för den utsatta kvinnan. Här måste vi arbeta tillsammans för att skapa en trygg livssituation så att de drabbade kvinnorna känner sig säkra och stärkta i att fullfölja med polisanmälan mot förövaren och gå vidare i livet.

I kvinnohuset ska det finnas personal från flera olika kompetenser, insatserna mot misshandlade kvinnor måste ske samlat och samordnat på flera nivåer. Det måste finnas olika typer av stöd, det handlar både om att lindra och vårda fysiska skador och ge psykologiskt stöd. Även de rättsvårdande myndigheterna måste ha koppling till huset och komma in på ett tidigt stadium och informera kvinnorna om deras rättigheter och stötta dem i den fortsatta processen.

- De här kvinnorna befinner sig i en oerhört utsatt situation där vi vet att många av dem riskerar att utsättas för våld igen, säger Elisabeth Gustafsson, (s) ordförande i Omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Kvinnor som utsatts för våld måste kunna känna sig trygga i att de får ett säkert och omtänksamt första bemötande där man förmår att ge stöd och har en helhetssyn. Det första bemötandet är otroligt viktigt för den fortsatta processen. Nu utvecklar vi och bygger vidare på ett arbete som redan pågår i kommunerna, men som behöver mer av helhetssyn och samarbete.

 

För mer information kontakta:

Anna-Lena Sörenson 070-689 89 12 Elisabeth Gustafsson 070-687 08 35

2006-09-04 15:53