Besked direkt

I ett 10-punktsprogram presenterar socialdemokraterna strategier för att öka tillgängligheten i vården. Vi vill stimulera vårdcentralerna att bedriva förbättringsarbete, utveckla de öppna jämförelserna och kvalitetsregister för primärvården, förbättra sjukvårdsrådgivningen över telefon, utbilda fler allmänläkare, erbjuda samordning vid besök för provtagningar och behandlingar, satsa på de äldre genom att anställa mer personal till hemsjukvården.

Du kan hämta hem rapporten här.

2006-09-01 15:37