Borgerlig satsning är besparing på 200 miljoner.


25 september skall landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd fatta beslut om prioriteringar för den östgötska Hälso - och sjukvården 2007. Inför det beslutet hävdar de borgerliga partierna att de vill satsa 21 miljoner på nya behov som identifierats.

Det är pengar som inte finns, säger Irma Görtz 2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen (s) . Tvärtom förbereds förslag på stora neddragningar. Två dagar efter HSN:s sammanträde skall centrumchefernas besparingsförslag  för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten redovisas.

I underlaget inför beslutet om prioriteringar framgår också att behovet av nytillskott är minst 200 miljoner inte 21miljoner. Dessa pengar behövs bland annat för klara canceroperationer, en bra hjärtsjukvård och missbruksvård samt nya verkningsfulla mediciner. Den borgerliga majoriteten hävdar att medarbetarna i sjukvårdsverksamheten skall klara detta på egen hand med effektiviseringar.

På torsdagen anordnade landstinget ett prioriteringsseminarium där verksamhetens företrädare och politiker möttes för dialog. Under mötet framkom att det blir mycket svårt att införa nya behandlingsmetoder och läkemedel mot till exempel cancer och ögonsjukdomar och samtidigt upprätthålla vårdgarantin och kvaliteten i vården.

Den borgerliga majoriteten smiter från sitt ansvar, säger Anna – Lena Sörenson 2.e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s) Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut kommer att få direkta effekter för många östgötar. Lägre prioriterade åtgärder kommer att trängas undan och väntetiderna öka. Den borgerliga majoriteten mörkar effekterna av sin politik för östgötarna.

2007-09-17 15:41