Borgerligt förslag är början till slutet för lasarettet i Motala.

Hälso – sjukvården är för många en av de viktigaste frågorna inför valet 17:e september. Alla vill vi känna oss trygga i att vi får en god vård den dagen man själv eller någon anhörig blir sjuk. För att trygga en god vård också i framtiden har vi socialdemokrater genomfört förändringar av vårdens organisation, där Motala lasarett numera är centrum för länets ortopedi. För en del anställda har det varit en tuff period, men nu har oron för många omvandlats till framtidstro. Senast för en vecka sedan kunde vi läsa i Motala och Vadstena tidning om moderniseringen och renoveringen av lokalerna i Motala lasarett och den arbetsglädje som nu finns på lasarettet.  Profileringen av Motala lasarett ger utvecklingskraft för hela sjukvården i västra länsdelen inte bara för nästa år utan för en lång tid framåt. Samtidigt har denna utveckling utmanat starka krafter inom delar av läkarkåren. Profileringen och satsningen ifrågasätts.

Vi socialdemokrater vill med anledning av det ge följande tydliga besked till Motalaborna: Vi skall ha tre sjukhus med uppdrag för hela Östergötland. Sjukhusen skall vara profilerade mot ortopedi i Motala, kirurgi på Vrinnevi och högspecialiserad vård på US. Profileringen skall fullföljas och utvecklas. Det är vårt budskap i såväl, västra, centrala som östra Östergötland.

På tisdagen presenterade de borgerliga partierna sina förslag om hur man vill förändra hälso- och sjukvården i Östergötland. Presskonferens hölls i Linköping och Norrköping. Huvudförslaget från deras sida var att flytta bland annat knä - och höftledsoperationer från lasarettet i Motala till Vrinnevisjukhuset. Syftet är att patienterna från östra länsdelen skall få sina  behov av ortopedi tillgodosedda på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. För att ytterligare förstärka budskapet har moderaterna skickat ut en hushållsbroschyr i Norrköping med budskapet ”Östgötsk sjukvård håller världsklass, tyvärr kan du få åka till Motala för att få den”.

Det borgerliga förslaget kommer att få stora effekter på hälso- och sjukvården i Motala. Idag är 40% av patienterna på ortopedcentrum i Motala från östra länsdelen. Utan dessa skulle det inte längre finnas underlag för någon ortopedprofil i Motala. Det borgerliga förslaget är inget annat en ett förslag om att lägga ner ortopedcentrum och Motala lasarett i dess nuvarande form.

Tidigare har de borgerliga angivit att det finns ett ökat behov av ortopediska insatser och att det skulle vara räddningen för Motala lasarett vid en borgerlig valseger. En analys som helt saknar stöd inom ortopedicentrum. Nu är alliansledaren Marie Morells (m) lösning att Motala lasarett istället skall ”operera patienter från andra delar av landet”.

Borgerlighetens politik är alltså att patienter från Norrköping inte kan opereras i Motala för att det är för långt att resa. Däremot menar man att patienter från andra landsting som kanske finns 40 – 50 mil bort gärna vill åka till Motala för ortopediska operationer. Det är en politik som inte hänger ihop, här saknar alliansen all trovärdighet.

Vi socialdemokrater är tydliga med vilken politik vi vill ha stöd för den 17:e september. Motalaborna borde kräva samma tydlighet av alliansen.

Paul Håkansson Landstingsstyrelsens ordförande (s)
Torbjörn Holmqvist ordförande Motala arbetarekommun.

2006-09-04 15:55