Borgerligt förslag är början till slutet för lasarettet i Motala

På tisdagen presenterade de borgerliga partierna sina förslag om hur man vill förändra hälso- och sjukvården i Östergötland. Huvudförslaget var att flytta bland annat knä - och höftledsoperationer från lasarettet i Motala till Vrinnevisjukhuset. Syftet är att patienterna från östra länsdelen skall få sina  behov av ortopedi tillgodosedda på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Idag är 40% av patienterna på ortopedcentrum i Motala från östra länsdelen, säger Paul Håkansson landstingsstyrelsens ordförande (s). Det borgerliga förslaget är inget annat en ett förslag om att lägga ner ortopedcentrum och Motala lasarett i dess nuvarande form.

Att Motala lasarett blivit Centrum för länets ortopedi har haft flera positiva effekter. Det ger utvecklingskraft för hela sjukvården i västra länsdelen inte bara för nästa år utan för en lång tid framåt och inte minst har det inneburit kortare väntetider för östgötarna, fortsätter Paul Håkansson.

Det motiv till förändringen som de borgerliga anger är att det är för långt för patienter från Östra länsdelen att ta sig till Motala lasarett.
Fascinerande, säger Torbjörn Holmqvist ordförande i Motala arbetarekommun. Att det är lika långt för motalabor att åka till Norrköping för kirurgiska besvär är däremot tydligen inget problem i den borgerliga föreställningsvärlden.

Tidigare har alliansen angivit att det finns ett ökat behov av ortopediska insatser och att det skulle vara räddningen för Motala lasarett vid en borgerlig valseger. En analys som helt saknar stöd inom ortopedicentrum. Nu är alliansledaren Marie Morells (m) lösning att Motala lasarett istället skall ”operera patienter från andra delar av landet”.

Alliansens politik är alltså att patienter från Norrköping inte kan opereras i Motala för att det är för långt att resa. För att överleva skall Motala lasarett då inrikta sig på att få hit patienter som finns kanske 40-50 mil bort, det är en politik som saknar all trovärdighet, säger Torbjörn Holmqvist (s)

Socialdemokraterna i Östergötland har ett och samma tydliga besked i hela länet. Vi skall ha en hälso- och sjukvård som finansieras solidariskt och utgår från den enskildes behov. I Östergötland skall vi ha tre sjukhus med uppdrag för hela Östergötland. Sjukhusen skall vara profilerade mot ortopedi i Motala, kirurgi på Vrinnevi och högspecialiserad vård på US.

För mer information kontakta
Paul Håkansson 070-533 32 87
Torbjörn Holmqvist 0706-52 24 24

2006-08-30 13:28