Borgerligt hyckleri om Vrinnevi

Den borgerliga oppositionen i landstinget börjar gradvis att presentera någon form av gemensamma ståndpunkter. I ett dokument med rubriken gemensamma inriktningar och ståndpunkter. Presenterar man några punkter för en gemensam politik. Där står bland annat att "Vi vill konkurrensutsätta merparten av planerade operationer och behandlingar i hela landstinget" och i norrköpingspressens förmedlas med jämna mellanrum antydningar om någon form av "återställare" vad gäller ortopedin på Vrinnevisjukhuset. 

Förslaget om upphandling är minst sagt radikalt. De planerade operationerna och behandlingarna i landstinget omfattade 2005 ca 2 miljarder. Merparten av detta är således en upphandling på drygt en miljard. En sådan upphandling skulle med god marginal vara den största vad gäller hälso – och sjukvård i hela Sverige. Det handlar med andra ord om en privatiseringscirkus som skulle beröra 3000 anställda inom landstinget. Det är en tydlig politik som jag ser fram emot att få diskutera i valrörelsen.

Vad jag tycker är mer problematiskt är de dubbla besked som borgerligheten ägnar sig åt vad gäller Vrinnevisjukhuset. I norrköpingspressen används borgerliga kommunpolitiker med Jörgen Rundgren i spetsen som budbärare med antydningar om att en borgerlig valseger skulle innebära att ortopeden på Vrinnevi skall "återställas". Samtidigt skriver Gunnar Asserhed och den moderate gruppledaren Marie Morell artiklar i Motala tidning, där man lovar motalaborna att ortopedprofilen i Motala skall vara kvar. Eller som Gunnar och Marie skriver i Motala tidning 2 mars i år "den satsning som gjorts på ortopedin i Motala kommer självklart att finnas kvar". Den politiken går inte ihop.

Vi socialdemokrater har skiftar inte politik efter länsdel utan har samma budskap i hela Östergötland. Vi skall ha en hälso- och sjukvård som finansieras solidariskt och utgår från den enskildes behov. I Östergötland skall vi ha tre sjukhus med uppdrag för hela Östergötland. Sjukhusen skall vara profilerade mot ortopedi i Motala, kirurgi på Vrinnevi och högspecialiserad vård på US. När skall de borgerliga partierna presentera en politik för Östergötland istället för en för varje länsdel?

 

Anna-Lena Sörenson (s)
ordförande Hälso - och sjukvårdsnämnden

2006-03-20 09:30