Desperationen tilltar

Den moderata gruppledaren Eva Isaksson Ribers använder i sitt svar på min artikel ett högt tonläge kryddat med en del tillmälen. Det är logiskt eftersom det är väl känt att när desperationen tilltar och argumenten tryter då minskar sakligheten.
De senaste åren har varit tuffa för hälso – och sjukvården inte minst i Motala. Därför tycker jag att det är bra när vi nu ser resultat av de beslut som fattades för tre år sedan.
Satsningen på Motala lasarett som centrum för länets ortopedi har i många avseenden varit mycket framgångsrik, effektiviteten har ökat, köerna för östgötarna minskat och sjukhuset har fått utvecklingskraft för kommande decennier. Den satsningen är kontroversiell och utmanar starka intressen, krafter i framför allt Norrköping motsätter sig aktivt den här utvecklingen.
Det är i det läget som moderata samlingspartiet väljer att i Norrköping driva kampanj mot satsningen på Motala lasarett.
På torgmöten, i artiklar och i flygblad i Norrköping lovar man att om man vinner valet skall ortopedisk verksamhet flyttas från Motala till Norrköping. En sådan förändring innebär att Motala lasarett avvecklas som centrum för länets ortopedi och i praktiken att Motala lasarett på sikt läggs ner. Genom att tillfredsställa en lokal opinion i Norrköping vill de borgerliga vinna röster och valet i landstinget.
Med den bakgrunden är det inte märkligt att moderaterna i Motala håller låg profil vad gäller hälso- och sjukvårdspolitik. Efter ett antal obekväma frågor bland annat i MT&VT tvingades de borgerliga landstingsföreträdarna för ett par veckor sedan till Motala för att ge besked om vad man vill med hälso- och sjukvården.
Beskedet var naturligtvis att alla är vinnare, ortopedi skulle visserligen flyttas tillbaka till Norrköping men i Motala skulle det satsas på kirurgi. ”Satsningen” på Motala lasarett visade sig efter ett antal frågor bestå av två ytterligare kirurger som dock inte skulle operera!
Eva Isaksson Ribers antyder att vi socialdemokrater har en dold agenda. Därför skall jag nu vara mycket tydlig med vad vi socialdemokrater vill. Vi skall ha tre sjukhus med uppdrag för alla östgötar. Vi socialdemokrater ”ska fortsätta att utveckla och stärka profilerna på länets sjukhus, dessa profiler är högspecialiserad vård på universitetssjukhuset, kirurgi på Vrinnevi och ortopedi på Motala lasarett”. Det är citerat från vårt hälso- och sjukvårdspolitiska program antaget i Norrköping för två månader sedan av socialdemokrater från hela länet.

Torbjörn Holmqvist
Ordförande Motala
arbetarekommun
och ledamot
landstingsfullmäktige (s)

2006-06-02 08:53