Det är stora skillnader på regeringsalternativen

- Det är stora skillnader på regeringsalternativen konstaterade vårdminister Ylva Johansson på besök i Linköping. Med en socialdemokratisk politik har vi gratis barnsjukvård, det vill moderaterna ta bort. Moderaterna drar slutsatsen att om det blir dyrare för folk att gå till vården kommer färre att söka hjälp när de blir sjuka. Jag tycker det är cyniskt, sa Ylva Johansson.

Ylva Johansson var under torsdagen på besök i Östergötland, i Linköping talade hon inför en fullsatt aula med förstagångsväljare. Ämnen som berördes var arbetslösheten, privatisering av vården, äldreomsorgen och ungas psykiska hälsa.

- Sjukvården är ingen marknad, sjukvård är ingen vara och den sjuke är ingen kund. Vården måste fungera första gången, man kan inte reklamera misslyckad hjärtsjukvård, menade Ylva som också var kritisk till de borgerligas förslag att privatisera sjukhusen.

-Det behövs mer personal, äldreomsorgen är en resursfråga, menade vårdministern och pekade på de satsningar socialdemokraterna vill genomföra: 10 000 nya heltidstjänster i äldreomsorgen, satsningar på kompetensutveckling och rätten till heltid. När det gäller äldreomsorgen ser jag det som ett generationskontrakt, sa Ylva. Då är det är omoraliskt att gå ut och lova stora skattesänkningar som moderaterna gör. 

De unga med psykisk ohälsa får inte tillräckligt bra vård menade Ylva, därför måste man satsa på bättre tillgänglighet.

- I Östergötland vill vi socialdemokrater satsa på en utvecklad ungdomshälsa som bättre ska kunna möta ungdomar med psykiska besvär, sa Anna-Lena Sörenson (s) ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget.

2006-09-14 16:36