Dolda prioriteringar i landstinget i Östergötland.

Nästa vecka redovisas tillgängligheten för Hälso- och sjukvården i Östergötland. Allt tyder på att redovisningen kommer visa på kraftigt ökade väntetider för östgötarna.

Den 25 september kommer Hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta beslut om prioriteringar i den östgötska sjukvården. Där redovisas att det behövs ytterligare 200 miljoner kronor för att klara högt prioriterade behov som bland annat, en bra hjärtsjukvård, missbruksvård samt nya verkningsfulla mediciner. Istället för att ta politiskt ansvar och styra hälso– och sjukvårdens resurser hävdar den borgerliga majoriteten att medarbetarna i sjukvårdsverksamheten skall klara detta på egen hand med effektiviseringar.

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Lasse Pettersson (Vrinnevilistan) säger öppet att beslutet kommer att få som konsekvens att lägre prioriterade åtgärder inte kommer att utföras eller att väntetiderna blir längre. Någon redovisning av dessa konsekvenser eller beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden om detta vill dock Pettersson inte ha utan hänvisar till chefer i Landstinget.

Den borgerliga majoriteten överger landstingets anställda, säger Anna –Lena Sörenson 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s). Istället för att ta politiskt ansvar för svåra men nödvändiga beslut skjuts det över på enskilda medarbetare.

Det innebär att det som tidigare redovisades öppet för östgötarna och Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter i prioriteringsbeslutet nu inte redovisas. Öppna prioriteringar har ersatts av dolda.

Den borgerliga majoriteten döljer konsekvenserna av sina beslut för östgötarna, säger Anna-Lena Sörenson. Vi har en feg majoritet som gömmer sig bakom verksamhetschefer istället för att ta ansvar för svåra politiska beslut inför östgötarna.

2007-09-18 12:12