Dubbla budskap i Norrköping

Moderaterna har i Norrköping delat ut ett flygblad där man på framsidan kan läsa, "östgötsk sjukvård håller världsklass - tyvärr kan du få åka till Motala för att få den". I flygbladet kan man läsa att moderaterna om man vinner valet tänker återställa Vrinnevisjukhuset. Med anledning av detta fick moderaternas gruppledare och förstanamn i Norrköping Marie Morell på landstingsfullmäktige 17 maj får frågan av Paul Håkansson (s) om man verkligen tänker återställa Vrinnevisjukhuset. Marie svarade att nej, så var inte fallet utan vad moderaterna skulle göra var att se till att för "lättare" åkommor skulle Norrköpingsborna inte behöva åka till Motala. Jag delar uppfattningen om att till exempel information inför operation och eftervård bör ske så nära patientens hemort som möjligt, men det känns tråkigt att moderaterna i Norrköping uppenbart medvetet ger norrköpingsborna en felaktig bild av vad moderat hälso - och sjukvårdspolitik innebär.

Vi socialdemokrater för vår del skiftar inte politik efter länsdel utan har samma budskap i hela Östergötland. Vi skall ha en hälso- och sjukvård som finansieras solidariskt och utgår från den enskildes behov. I Östergötland skall vi ha tre sjukhus med uppdrag för hela Östergötland. Sjukhusen skall vara profilerade mot ortopedi i Motala, kirurgi på Vrinnevi och högspecialiserad vård på US. Det är socialdemokraternas besked till östgötarna. Det beskedet ger vi såväl i flygblad, program som på frågor i landstingsfullmäktige.

 

Marie-Louise Jonander ledamot landstingsfullmäktige (s)

2006-05-30 14:51