En bra hälso- och sjukvård i västra länsdelen förutsätter att Lasarettet i Motala får möjlighet att utvecklas.

En bra hälso- och sjukvård i västra länsdelen förutsätter att Lasarettet i Motala får möjlighet att utvecklas. Lasarettet utgör navet för en väl fungerande närsjukvård, som i nära samverkan med kommunen, ger en kontinuerlig och tillgänglig vård av hög kvalitet. Just samverkan och samsyn är det som gjort vården i väster så framgångsrik. Både nationellt och regionalt ses hälso- och sjukvården i västra Östergötland som en förebild.

En otrygghet bland många medarbetare över lasarettets framtid har resulterat i att enskilda medarbetare kommit till slutsatsen att sjukvården i västra Östergötland skulle gynnas av att stora delar av sjukhuset skall överföras i annan driftsform. Det är ett utryck för en misstro mot landstinget och dess politiska ledning som är oroväckande. Vi har respekt för oron men tycker att slutsatsen är felaktig. Oavsett driftsform är det förtroendevalda i landstinget som kommer att besluta om vad som skall utföras vid lasarettet. Det visar inte minst det senaste beslutet om flytt av operationer inom kvinnosjukvården som genomförs trots beslut om upphandling av verksamheten. Dessutom har enskilda medarbetares initiativ till personalövertagande använts som ursäkt av en moderatstyrd landstingsledning för att genomdriva en ideologisk motiverad upphandling av stora delar av lasarettet. Sannolikheten är stor att resultatet blir att ett stort multinationellt vårdbolag tar över driften av sjukhuset, inte personalen.

Vi tror att en uppsplittring av sjukhuset, i en privat och en offentlig del, är olycklig. Vi är övertygade om att hälso- och sjukvården i Östergötland utvecklas bäst i nära samverkan med hela länet. Isolering och uppsplittring innebär att Lasarettet riskerar att dö sotdöden. Det blir tydligt när den borgerliga majoriteten nu beslutar om upphandling av kvinnosjukvården. En verksamhet som uppenbart behöver utvecklas i samverkan och samarbete med sjukvården i övriga länet, det har bland annat företrädare för kvinnosjukvården tidigare tydligt pekat på.

Vi socialdemokraterutveckla vill istället se tre sjukhus i Östergötland för alla östgötar, då ges Lasarettet i Motala långsiktiga och goda förutsättningar att överleva. Många östgötar får idag vänta allt för länge på att få vård. Under tidigare år har tillgängligheten successivt förbättrats. Det berodde inte minst på den effektiva ortopediska verksamhet som utvecklats i Motala och som kommit alla östgötar till del. Det är bland annat mot den bakgrunden som vi socialdemokrater vill utveckla och stärka sjukhusets inriktning mot planerade operationer. En sådan utveckling ställer höga krav på hög flexibilitet och omställningsförmåga efter förändrade behov. Det ställer också krav på nära samverkan med den övriga landstingsdrivna vården i Östergötland. Därför ser vi med oro på den uppsplittring och uppstyckning som sker nu. Tvärtom kräver en flexibilitet och utveckling av sjukhuset i denna riktning att man är en del i landstinget och därför säger vi nej till en utförsäljning.

Irma Görtz 2.e vice ordförande Landstingsstyrelsen
Torbjörn Holmqvist Landstingspolitiker (s) Motala

2007-11-27 10:55