En likvärdig sjukvård för alla

Efter ett års borgerligt styre i såväl regering och riksdag som i landstinget börjar vi se resultaten. Privatiseringsiver och början till ett systemskifte är det som står i centrum för sjukvårdspolitiken, inte patienternas behov.

Trots starka protester avskaffade regeringen Stopplagen under 2007. Den innebar bland annat att skattefinansierade sjukhus skulle behandla patienter efter behov, och inte fick låta dem med privata sjukförsäkringar gå före i kön. När lagen nu är borta fortsätter den borgerliga politiken ned på landstingsnivå. Det föreslås att man med en privat försäkring ska kunna gå före i kön till hjärtsjukvården. Vad kommer sedan? Vi socialdemokrater motsätter oss en sjukvård där den som kan betala för sig går före i kön och lämnar mer behövande efter sig. Vi var emot det i riksdagen och kommer att vara emot det i landstinget.

Vår syn är att den som har störst behov, den ska också få vård först. Vården måste vara likvärdig oavsett var du bor. Likvärdigheten hotas nu av den borgerliga politiken. Bland sparförslagen i landstinget finns sådant som innebär att olika länsdelar skulle få olika kvalitet på exempelvis strokevården. Det är inte acceptabelt för oss socialdemokrater.

Vi är varma anhängare av en valfrihet och ökat inflytande för patienten. Så ofta som möjligt ska du kunna välja mellan olika former av vårdgivare. Vi vill ha en mångfald i vården, för att möta en mångfald av behov. Därför måste olika vårdgivare också kunna ge olika typer av vård. Vården för dig som patient blir inte bättre bara för att du kan välja vilket aktiebolag du ska få din vård hos.

För att åstadkomma valfrihet diskuteras just nu i länet att införa ett vårdvalssystem för vårdcentraler. Vi socialdemokrater stödjer grundtanken, men är samtidigt vaksamma. Den borgerliga majoriteten i Stockholm har infört ett system, ”Vårdval Stockholm”, som har gett oacceptabla konsekvenser. Vårdcentralerna i områden där många är sjuka och har stora vårdbehov får lika mycket pengar per invånare som där de flesta är friska och klarar sig själva. Resultatet är att de sjukaste får sämre vård, och de friskaste får bättre.

Vi socialdemokrater kommer att kämpa hårt för att det inte ska ske här i Östergötland. Ett vårdvalssystem måste ta hänsyn till olika behov i olika områden. Det måste också säkerställa att vi inte lämnar ut vården till vårdbolag som bara tänker på kortsiktiga vinster, utan arbetar med folkhälsoarbete, förebyggande arbete och annat som ligger i vårdcentralernas samhällsansvar. Patienten måste vara i centrum, inte vinsten.

Det är i grunden samma politiska skillnader i landsting och riksdag. Därför slåss vi socialdemokrater tillsammans för en sjukvårdspolitik som sätter dig som patient i centrum, där den som har störst behov får vård först och där vården är likvärdig oavsett var du bor.

Johan Andersson (S)
Ordförande Socialdemokraterna i Östergötland

Irma Görtz (S)
Landstingspolitiker

Louise Malmström (S)
Riksdagsledamot

2008-03-25 10:54