Färre får vänta i vården

Östergötland kan liksom övriga landet redovisa dramatiskt kortade väntetider inom flera diagnoser. Här vänder sig vård- och äldreomsorgsminister YLVA JOHANSSON (s), landstingsstyrelsens ordförande PAUL HÅKANSSON (s) samt hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande ANNA-LENA SÖRENSON mot kd:s beskrivning av vårdgarantin.

Vårdgarantin är en mycket stor framgång. För det första är det en framgång för varje enskild patient, som garanteras att få träffa läkare, få träffa specialist när så krävs och garanteras behandling inom kort tid. Uppfylls inte denna tid vid den egna sjukhuskliniken, har patienten rätt att besöka annat sjukhus eller annat landsting för att få sin behandling.

För det andra är vårdgarantin ett framsteg för hela sjukvården. Vårdgarantin innebär god sjukvård i hela landet och ställer krav på utvecklat samarbete, bra organisation, god kvalitet och bemötande eftersom garantin gäller alla sjukdomar och alla patienter – och sjukvården har klarat detta mycket bra.

Våra politiska motståndare är förstås missnöjda. De har förut varit motståndare till vårdgarantin och växlar nu till att vara missnöjda i största allmänhet, inte minst nu i valrörelsens spurt, för att försöka skapa osäkerhet om vårdgarantins resultat. I Östergötland har kd och Maria Larsson använt sig av ”egna undersökningar” för att framföra sitt missnöje.

Först ska framhållas att vårdgarantin är ett erbjudande och garanti för varje patient att få vård, antingen i egna landstinget eller på annat håll i landet. Kd menar att man i rapporten redovisar väntetider till behandling i landstinget i Östergötland. Det är felaktigt.

Det faktiska väntetidsläget redovisades i maj. Den visade bland annat att vad gäller flera diagnoser där kd i sin rapport visade långa väntetider fanns överhuvudtaget inga patienter som väntat längre än 90 dagar. Det gäller till exempel kranskärlsoperation, artäroperation, åderbråck och urininkontinens. Kd har haft tillgång till denna redovisning men valt att bortse från denna.
Det faktiska läget är att landstinget i Östergötland, liksom i hela landet, kan redovisa dramatiskt kortade väntetider inom flera diagnoser. Antalet ”långväntare” (väntat mer än 90 dagar) har mer än halverats. Vad gäller till exempel knäledsplastik har antalet långväntare minskat med mer än 80 procent sedan i augusti förra året. Detta är ett direkt resultat av politiska åtgärder som vidtagits under mandatperioden.

Ylva Johansson
Paul Håkansson
Anna-Lena Sörenson

Publicerad i ÖstgötaCorrespondenten och Norrköpings Tidningar

fredagen den 11 augusti 2006

2006-08-14 10:27