Fegt att inte ta politiskt ansvar

Vår uppfattning är att hälso- och sjukvårdens resurser skall styras mot dem som har de största behoven av vård. Öppenhet med hur resurserna fördelas är för oss socialdemokrater den starkaste drivkraften för att uppnå detta. Helene Andersson - Molina (Vrinnevilistan) menar att denna styrmodell, som landstingspolitikerna tidigare varit överens om inte är den enda rätta för att styra sjukvården och att den borgerliga majoriteten i landstinget tänker välja styrmodell själva.

Den modell för behovsstyrning vi tidigare varit helt överens om, grundas i ett enigt riskdagsbeslut där landstingen åläggs att arbete med öppna prioriteringar och används inte bara av Östergötland utan även av Socialstyrelsen när man tar fram nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården utan även av Vårdförbundet och Läkarsällskapet. Nu vill Andersson- Molina tydligen skrota den modellen till förmån för godtycke och dolda prioriteringar.

Den borgerliga landstingsmajoriteten abdikerar nu från sitt uppdrag.  Ett exempel på det är det senast beslutet om prioriteringar. Hälso- och sjukvården i Östergötland har inför det beslutet visat att man behöver ca 200 miljoner för att klara bland annat en bra hjärtsjukvård, missbruksvård samt nya verkningsfulla mediciner. Det menar den borgerliga majoriteten skall lösas genom effektiviseringar. Flera verksamhetschefer har sagt att det är omöjligt och menar att det istället kommer synas genom längre väntetider för patienterna. Än mer oroväckande är att verksamhetschefer också varnar för att bland annat äldre personer med kroniska sjukdomar får en försämrad tillgänglighet till kontroller och uppföljning.

Vi tycker att det är respektlöst mot landstingets medarbetare att säga att det utan effekter för östgötarna går att rationalisera bort 200 miljoner. Vi tycker det är fegt att inte våga ta politiskt ansvar för de svåra överväganden det innebär att styra resurserna i Hälso- och sjukvården.

Så Helene-Andersson Molina vi är naturligtvis intresserade av den borgerliga majoritetens synpunkter och tankar om styrning och ledning. Men tills vidare tänker vi i första hand följa Sveriges Riksdag, Socialstyrelsen, Vårdförbund och Läkarssällskapet arbete vad gäller styrning och ledning och inte en borgerlig majoritet, vars övergripande mål verkar vara att de själva inte skall behöva förknippas med svåra eller kontroversiella beslut.

Irma Görtz 2:e vice ordförande Landstingsstyrelsen

Anna – Lena Sörenson 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

2007-10-09 09:17