Felaktigt om vårdgarantin kd

Kristdemokraterna påstår i en rapport som refereras i både Norrköpingstidningar och Östgöta Correspondenten att socialdemokraterna fört medborgarna i Östergötland bakom ljuset. Rapportern presenterades på en presskonferens på tisdagen av kristdemokraternas gruppledare i landstinget Levi Eckeskog och vice partiordförande Maria Larsson.

Kd:s rapport innehåller rena felaktigheter då man påstår att man redovisar väntetider i Östergötland. Östergötlands landsting ligger i framkant vad gäller väntetidsuppföljning och den senaste uppföljningen i maj visar på mycket goda resultat, för flera diagnoser fanns inga så kallade långväntare (patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling), där kd tvärtemot redovisade fakta hävdar långa väntetider. Bland annat kan nämnas kranskärlsoperationer, artäroperationer, åderbråck och urininkontinens. Vad kd baserar sina uppgifter är en prognos enbart baserad på sommarmånaderna, alltså inte någon redovisning av det faktiska läget.

Det hela är mycket anmärkningsvärt. Kd har haft tillgång till denna redovisning och jag har själv deltagit när den redovisats för Levi Eckeskog. Man väljer tydligen medvetet att gå ut med falska uppgifter, säger Anna-Lena Sörenson ordförande Hälsa och sjukvårdsnämnden (s)

Det faktiska läget är att Landstinget i Östergötland kan redovisa dramatiskt kortade väntetider inom flera diagnoser. Antalet ”långväntare” (väntat mer än 90 dagar) har mer än halverats. Vad gäller till exempel knäledsplastik har antalet långväntare minskat med mer än 80% sedan i augusti förra året.

Dessa resultat är en direkt effekt av den så kallade omstruktureringen som vi genomförde i landstinget hösten 2003, säger Paul Håkansson landstingsstyrelsens ordförande. Nu har vi frigjort resurser som vi kan använda till ökad tillgänglighet. Det är ju tråkigt, men kanske begripligt, att Levi väljer att frisera verkligheten på det här sättet när fakta talar sitt tydliga språk. avslutar Paul Håkansson.

Läs mer om väntetiderna i Östergötland här.

 

Kontakt:

Anna-Lena Sörenson 070-689 89 12

Paul Håkansson 070-533 32 87

2006-08-09 14:38