Fler behandlade och kortare köer - Positiv utveckling inom ortopedin i Östergötland

Tillgängligheten inom ortopedin har successivt förbättrats sedan omorganisationen 2004- 2005. Sedan december 2004 har antalet långväntare (patienter som väntat mer än 90 dagar) minskat med 30%. Inom vissa diagnoser är minskningen så stor som 75%.

- Utvecklingen är ett resultat av de politiska beslut som fattades 2003, säger Anna-Lena Sörenson (s), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Specialiseringen av den planerade vården har resulterat i ökad effektivitet och kortare väntetider för östgötarna.

Tillgängligheten har samtidigt jämnats ut mellan befolkningen i östra, centrala och västra länsdelarna. I december2004 var antalet långväntare ojämnt fördelade. Exempelvis fanns det 2004 fler långväntare i den östra länsdelen vad gäller primär höftledsplastik.

- Förbättringarna är påtagliga för patienterna, säger Anna-Sörenson.Allt fler väntar allt kortare tid. Min bedömning är att i slutet av året kommer vi inte ha några östgötar med ortopediska besvär som väntar längre än 90 dagar i Östergötland.

2006-06-12 16:32