Fokus på funktionshindrade

Iréne Langvik och Levi Eckeskog vill i Corren den 5 april visa på skillnaden mellan kristdemokratisk och socialdemokratisk syn på friskvård och menar att socialdemokratisk politik är att stänga välfungerande rehabverksamhet. Detta är naturligtvis inte sant. Landstinget i Östergötland har sedan 2002 tecknat avtal med Östergötlands idrottsförbund om ”…att bedriva friskvård för de grupper som är mest behövande och som inte med egen kan tillgodogöra sig samhällets utbud av friskvårdsaktiviteter.” Vad som nu sker är att vi inlett en översyn av verksamheten för den på ett bättre sätt ska möta de behov friskvård som finns hos befolkningen i den västra länsdelen. Vi har inlett en dialog med ÖIF, om friskvårdens innehåll och tydligare samverkan. Dessa diskussioner har enligt verksamhetschefen för Rehab Väst varit mycket positiva och till hösten kommer det att finnas ett bra utbud av hälsofrämjande aktiviteter för invånarna i Mjölby. Samtidigt som vi gör denna översyn, ska vi också sätta större fokus på de behovsgrupper i befolkningen som visar sig inte ha haft möjligheter till träning överhuvudtaget. Här tänker vi speciellt på de funktionshindrade som också har behov av egenträning i anpassad miljö. Samverkan kring just denna grupp ser vi att vi behöver ta mer ansvar för.

 

Landstinget vill stötta hälsofrämjande insatser och gör också så genom att teckna avtal med tre friskvårdsaktörer i länet - Korpen, ÖIF och Norrköpings kommun. På så sätt säkerställer vi att det finns ett brett utbud av friskvård till rimligt pris för den enskilde. Angående verksamheten i Mjölby så har jag själv besökt den och samtalat med flera av brukarna där. Responsen jag fått från brukarna är positiv och jag har fullt förtroende för att verksamhetschefen för Rehab Väst löser uppgiften på ett tillfredsställande sätt. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för en friskvård som är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

 

Anna-Lena Sörenson (s)

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

2006-04-11 10:28