Folkhälsa viktigt för (s)

Per-Åke Andersson (v) förordar en mer tydlig politik för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Vi delar denna uppfattning. Även om de allra flesta mår bra finns oroande tecken. Den psykiska ohälsan ökar inte minst bland unga tjejer i Östergötland. En utsliten kropp medför att alltför många östgötar fortfarande är tvingade till långa sjukskrivningar. Vår livsstil med för mycket mat, alkohol och tobak och alltför lite motionerande leder till vällevnadssjukdomar. Fetma och kraftig övervikt sprider sig med ohälsa och sjukdom som följd. Gemensamt för dessa frågor är att hälso- och sjukvården inte ensamt äger svaren. Den psykiska ohälsan beror inte minst onaturliga kroppsideal. Sjukskrivningarna är åtminstone delvis en följd av hur vi organiserar vårt arbetsliv.

Därför har vi socialdemokrater startat ett arbete för att forma en gemensam socialdemokratisk hälsopolitik i Östergötland. I gemensamma arbetsgrupper mellan kommun och landstingspolitiker formar vi nu en politik mot psykisk ohälsa och missbruk snart startar vi ett arbete kring hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Det skall resultera i ett valprogram gemensamt för alla socialdemokrater i Östergötland som östgötarna kan ta del av inför valet 2010. Vi socialdemokrater är också öppna för idéer och tankar som finns utanför partiet och välkomnar alla som är intresserade att delta i våra temaseminarier och att inkomma med synpunkter.


Irma Görtz 2:e vice ordförande Landstingsstyrelsen (s)

Anna – Lena Sörenson 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s)

2007-10-15 15:27