God ekonomi 2005 ger mer vård 2006

Det goda ekonomiska resultatet för 2005 möjliggöra nya satsningar på hälso- och sjukvården 2006.

– Det goda resultatet ger utrymme att satsa mer till hälso- och sjukvården i år, säger landstingsstyrelsens ordförande Paul Håkansson, (s).

 Hälso- och sjukvårdsnämndens budget förstärks med 50 miljoner kronor för angelägna vårdbehov. Vidare reserveras 30 miljoner kronor inom landstingsstyrelsen för särskilda insatser under år 2006.

 - Exakt hur pengarna kommer att fördelas kommer vi att bestämma senare i februari säger Anna-lena Sörenson ordförande i Hälso - och sjukvårdsnämnden (s)

2006-02-03 09:59