God ekonomi möjliggör satsningar på hälso- och sjukvården

I det budgetförslag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lägger fram på onsdagens sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden budgeteras för ett överskott på 85 miljoner. Samtidigt klarar landstinget att avsätta fullt ut för sina anställdas pensioner och genomföra omfattande satsningar på hälso – och sjukvården. Det goda ekonomiska läget möjliggör en resursförstärkning av hälso- och sjukvården på 100 miljoner. En del av detta kan användas för att permanenta förra årets engångssatsning men även för att möta andra behov av hälso- och sjukvård hos östgötarna.

Förra och innevarande års engångssatsningarna har inneburit att tillgängligheten förbättrats och satsningar på prioriterade behovsgrupper möjliggjorts.

- Nu ser vi resultatet av strukturomvandlingen som genomfördes för tre år sedan. Vi har en organisation som kan leverera, de satsningar som vi gjort för att öka tillgängligheten har fått resultat i form av kraftigt kortade väntetider för östgötarna, säger Paul Håkansson landstingsstyrelsens ordförande (s)

Sedan augusti har antalet östgötar som väntat på behandling mer än 90 dagar minskat med mer än 60%. Minskningen sker successivt månad för månad mellan mars och april i år minskade antalet långväntare med nästan 20%.

Under 2007 kommer satsningen att fortsätta genom att tidigare engångssatsningar permanentas.

- 100 miljoner är mycket pengar som kommer att märkas i bättre vård för östgötarna. Exakt hur dessa medel kommer att fördelas beslutar Hälso- och sjukvårdsnämnden i höst, säger Anna – Lena Sörenson ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s). 

 

För mer information kontakta:

Paul Håkansson (s) 070 - 533 32 87

Anna - Lena Sörenson (s) 070 – 689 89 12

2006-05-23 15:01