Hälso- och sjukvården behöver storregioner

Hälso – och sjukvårdspolitikens viktigaste uppgift är att våga styra resurserna till dem som har de största behoven. Det är klassisk socialdemokratisk politik och är lika lätt att säga som det är svårt att genomföra. Verkligheten i dagens sjukvård är att fördelningen av resurser ofta mer grundas i hur det såg ut föregående år, än i de faktiska behoven hos befolkningen. Det är en stor politisk utmaning att utmana starka intressen och ändra på detta faktum. Inte desto mindre är det helt nödvändigt för att frigöra resurser och möta behov av insatser exempelvis mot den växande psykiska ohälsan.

Hälso- och sjukvårdens problem kommer därför inte att lösas av att sjukvård produceras enligt den ”enskildes efterfrågan på tillgänglighet” eller genom ”ett friare vårdval” som Widar Andersson hävdar. Missförstå oss inte det fria vårdvalet är bra och tillgängligheten behöver förbättras men den stora utmaningen är att få en tydligare styrning av de gemensamma resurserna. Det innebär att politiken måste ha en arena för att diskutera svåra avväganden och forum för att fatta beslut om prioriteringar och resursfördelning. Därför behövs regionerna.

Regionfrågan är viktig eftersom det ytterst handlar om hur vi organiserar vår gemensamma välfärd. Det känns bra att Widar vill vara med och diskutera och debattera denna fråga. Motståndet mot storregioner har hittills främst drivits av landshövdingar och det är enligt oss en konstig tingens ordning när statliga tjänstemän är drivande i debatten mot en statlig utredning. Därför är Widars debattinlägg uppfriskande även om vi anser att han har fel i sak.


Irma Görtz 2:e vice ordförande Landstingsstyrelsen (s)

Anna – Lena Sörenson 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s)

2007-10-29 11:35