Hälso- och sjukvården saknar politisk styrning och ledning.

 

På gårdagens möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden genomdrev den borgerliga majoriteten nya avtal med den landstingsdrivna vården. Avtalen omsluter totalt ca 6.5miljarder. Tidigare år har det funnits politisk enighet om att avtalen skall användas för att styra landstingets resurser mot identifierade vårdbehov hos östgötarna. Nu är avtalen mer allmänt hållna och det saknas konkreta utfästelser från vårdverksamheten.

- Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar 6,5 miljarder men den borgerliga majoriteten saknar såväl vilja att styra som en plan för att följa upp hur pengarna används, säger Anna-Lena Sörenson (s). För oss socialdemokrater är det omöjligt att ställa upp på en sådan politik.

Konkret innebär det Hälso- och sjukvårdsnämnden nu exempelvis saknar garantier för att det införs subutexbehandling för heroinmissbrukar, att vårdgarantin kommer att följas eller att de nationella riktlinjerna för kolpatienter införs i Östergötland.

- Det enda rimliga förklaring är att den borgerliga majoritetens agerande är att man inte vågar göra de svåra avväganden som det innebär att fördela våra gemensamma resurser, säger Anna-Lena Sörenson. De som ytterst drabbas av detta är östgötarna, högt prioriterade patienter riskerar att inte får den vård man borde ha.

För mer information kontakta  Anna – Lena Sörenson 0706- 89 89 12

2007-10-25 13:22