Klarar den östgötska vården sina åtaganden?

I en interpellation till ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden Lars Pettersson (Vrinnevilistan) ställer Anna-Lena Sörenson (s) ett antal frågor om hur majoriteten klarar ökande åtaganden i vården under 2007.
-Vi i Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått tydliga signaler om vårdorganisationen inte klarar det uppdrag de har fått från nämnden för 2007, säger Anna-Lena Sörenson

Det handlar bland annat om:
· Att man inom kvinnosjukvården på grund av bland annat ökat antal förlossningar varnat för att andra, lägre prioriterade åtgärder som operationer av inkontinens och livmodersframfall inte kan göras i samma omfattning. Detta skulle kunna leda till att vi återigen får långa väntetider till operationer vilket leder till lidande och i viss mån invaliditet hos många kvinnor.
· Att behovet av neonatalvård ökar. Det innebär att Barn - och kvinnocentrum måste prioritera sina resurser. Det innebär i sin tur att kroniskt och långvarigt sjuka barn inte blir utredda inom rimlig tid och att man måste förlänga perioderna mellan kontroller vilket kan få konsekvenser för framtiden.
· Att man inom hjärtsjukvården rapporterat att man ser ett ökat behov av hjärtklaffoperationer och att tillgängligheten försämrats. Det kan i sin förlängning leda till samma problem som i Stockholm läns landsting, där patienter faktiskt avled i väntat på operation.
· Att det från Norrköping har flera gånger rapporterats att det råder bristsituation för opiatmissbrukare för att komma in i Subutexprogram.
· Att Hälso- och sjukvårdsnämnden i mars fick information om tilltagande väntetider till en lång rad insatser. Det gällde bland annat tillgänglighet till plastikoperationer, där var Landstinget i Östergötland vid en nationell jämförelse fjärde sämst i landet.

Vi socialdemokrater föreslog att nämnden inför 2007 skulle få ytterligare resurser. Det röstades ner av den borgerliga majoriteten, säger Anna-Lena Sörenson. Jag ställer därför ett antal frågor till Lars Pettersson hur han tänker hantera den uppkomna situationen.

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-10 17:16