Hälso- och sjukvården tillförs 150 miljoner

Svar till Helene Andersson, 2/9.

Helene Andersson har ställt frågor om jag är beredd att skjuta till resurser till träning för funktionshindrade. Inför 2007 tillför s, v, och mp hälso- och sjukvården 150 mkr. Det skall gå till behov som professionen identifierat och anser angelägna. Det kan handla om cancersjukdomar eller psykisk ohälsa.

Det har också gjorts en särskild behovsanalys av rehabiliteringsbehovet i länet och som kommer att ställa krav på handlingsplaner, individuella rehabiliteringsplaner, rehabilitering i vårdprocessplaner och att vården samverkar med friskvårdsenheter och patientorganisationer.

Vi politiker skall utifrån bland annat detta besluta om resursfördelning och sluta avtal med vårdverksamheten. Exakt hur verksamheten sedan organiseras bestäms av ansvarig centrumchef.

Anna-Lena Sörenson ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s)

Publicerad i Corren torsdagen den 7 september 2006.

2006-09-08 09:36