Halvering av antalet väntande patienter i Östergötland

Antalet patienter som väntat länge för att besöka läkare eller bli medicinskt behandlade av läkare har i stort sett i halverats sedan i höstas.
Det visar en uppföljning som gjorts inom Landstinget i Östergötland, tre månader efter det att den utökade vårdgarantin för behandling infördes förra året. Garantin innebär att ingen ska behöva vänta mer än tre månader på besök eller medicinsk behandling efter det att beslut om det tagits.

 Landstingets mätningar visar glädjande nog att antalet väntande på läkarbesök har halverats från cirka 5 400 den 31 augusti förra året till cirka 2 700 den siste januari i år.

 Dessutom har antalet patienter som väntat på behandling också nästan halverats, där har antalet gått ner från cirka 2 200 till 1 200 den 31 januari i år.

2006-02-13 15:27