Han har en poäng

Janne Berglund kritiserar i fredagens Folkbladet den debatt som varit om hälso- och sjukvården. Janne påpekar - helt riktigt- att har det saknats debatt om just sjukvårds och omsorgsfrågor, frågor som är helt avgörande för många människors livsvillkor.


Debatten kring frågor som handlar om vården av kroniskt sjuka och äldre med många sjukdomar som är i behov av vård och stöd från såväl landsting som kommun, där idag varje enskild vårdinsatts ofta fungerar bra men där ibland ingen tar ansvar för helheten, har många gånger lyst med sin frånvaro. Precis som Janne tar upp anser vi att det saknas debatt om den ökande psykiska ohälsan hos främst unga tjejer och vad det ställer för krav på en väl fungerande vård.
Vi och andra har, ibland utan framgång, försökt lyfta dessa politiska utmaningar i debatten. Det har också varit utgångspunkten för en del av de förändringar som genomförts, bland annat skapandet av Närsjukvårdsorganisationen. Det hindrar inte att vi tycker att Janne har en poäng. Det är bland annat därför som socialdemokraterna i Östergötland tillsammans med LO och Kommunal under förra året bedrev ett rådslag om hälso- och sjukvården där fokus funnits på de frågor som Janne lyfter. I rådslaget har hundratals Norrköping och Finspångsbor deltagit. Utifrån rådslaget formas nu ett förslag på nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program för socialdemokraterna i Östergötland som i sin tur ligger till grund för den socialdemokratiska politiken de kommande fyra åren. Efter valet kommer socialdemokraterna i Östergötland att genomföra ett likande rådslag om äldreomsorgen.


Vi inser att framtidens hälso- och sjukvård skapas nu. För oss är det viktigt att patienten känner trygghet när han eller han går mellan olika delar av vården och omsorgen. Samverkan skapas inte bara för att lusten finns.


För att visionerna skall bli verklighet måste det till ett engagemang från alla inblandade parter. Vi som är vård och omsorgspolitiker i landsting och kommun måste ta ett större ansvar i debatten och våga diskutera de svåra politiska beslut som är nödvändiga för att skapa en väl fungerande vård för de som faktiskt är i störst behov samhällets stöd. Den debatten i vi beredda att ta.

 

Irma Görtz
Annika Crona
Annelie Lagerbäck
Socialdemokratiska landstingspolitiker från Norrköping

 

2006-02-03 09:17