Individuell vårdplan för rehabilitering vid smärta

Jag håller med i mycket av den problembild som Birgitta Andersson ger i Corren gällande vård och rehabilitering av personer med smärtproblematik. Inom hälso- och sjukvården finns det kunskapsbrister på området. Det råder också oklarhet kring var gränserna ska sättas för när man ska behandlas på specialistklinik och när man ska behandlas i primärvården.

Vi vill förstärka kompetensen på vårdcentralen, därför pågår arbete med uppbyggnaden av multidisciplinära team på vårdcentralerna. Dessa skapar goda förutsättningar för såväl arbetet att få igång vårdprocessprogram som kunskapsöverföring. Det är vår målsättning att vårdprocessprogrammen ska kunna användas i arbetet att komma tillrätta med oklarheter kring vilka patienter som ska remitteras vidare till specialistbehandling och vilka som ska få sin vård inom ramen för närsjukvården.

Det pågår också idag intensiv forskning för att förbättra det allmänna kunskapsläget. Sjukvården vet helt enkelt inte tillräckligt idag för att tillräckligt kunna bota och lindra alla smärtbesvär. Men med den kunskapen vi faktiskt har idag kan vården ändå göra mer – och mycket görs.

För att få ner sjukskrivningstalen måste vi, precis som Birgitta Andersson säger, tillförsäkra oss om att patienten får en individuell långsiktig rehabiliteringsplan. Här är det viktigt att vården har förmågan att se patienten ur ett helhetsperspektiv. Det kräver samordning mellan olika vårdinstanser, en professionell vårdorganisation och politisk styrning. Och jag tror att det viktigt att vara uppriktig i att det krävs politiker som tar sitt ansvar och inte lämnar över ansvaret på marknaden, konkurrensutsätter verksamheten i tron att det bästa är att patienter blir vårdshoppare. Vi socialdemokrater är beredda att föra en sådan politik.

Anna-Lena Sörenson (s)

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

2006-05-22 09:16