Interpellation till Lasse Pettersson från Vrinnevilistan angående ”Övervikt och fetma”.

Personer med övervikt och fetma ökar i antal. Att förebyggande insatser är nödvändiga till exempel till små barn och deras föräldrar och till överviktiga personer i behov av stöd till livsstilsförändringar, är något som jag tror att vi båda är helt överens om. Att detta borde ske mer systematiskt och i samverkan mellan berörda parter likaså.

När det gäller insatser till feta personer säger professionella inom området att obesitaskirurgi är en effektiv åtgärd. Den räddar liv, botar följdsjukdomar och symtom, förbättrar den hälsorelaterade livskvaliteten och är dessutom en kostnadseffektiv insats. Det finns, vad jag förstår, inte heller något realistiskt alternativ.

År 2005 genomfördes c:a  1200 fetmaoperationer i landet, år 2006 c:a 1500.
Från verksamheten sägs att indikationsgränserna för en fetmaoperation sannolikt kommer att vidgas ännu mer än de som gäller idag.

Här i Östergötland utförs denna typ av operationer i Norrköping. Man utför c:a 40 operationer per år. behovsanalysen inom detta område säger att det egentliga behovet av denna typ av insatser uppgår till flera hundra operationer per år – detta enbart i Östergötland.

I en artikel i Norrköpings tidningar 19 september säger Lasse Pettersson ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden:
 - Att hjälpa en överviktig genom en magsäcksoperation bör inte prioriteras. Det stör mig att operera en frisk person när det finns andra sätt att få behandling.

Jag skulle med anledning av detta vilja ställa följande frågor:

· Anser du att man utför fetmaoperationer i onödan här i Östergötland?
· Om inte, delar du åsikten att behovet av fetmaoperationer är så stort som behovsanalysen visar?
· Anser du att den, enligt professionella inom området, mest effektiva åtgärden bör användas?
· Vad skulle kostnaden för detta bli här i Östergötland?

 

Christina Hasselrot (s)

2007-11-09 14:16