Krisen växer - underskottet fortsätter att öka

Underskottet i sjukvårdsverksamheten har växt till 61 miljoner kronor från februari till mars. Det är en ökning med 14 miljoner kronor. Krisen växer för varje månad.

 

-         Den borgerliga majoriteten har tidigare envist hävdat att sjukvårdens ekonomi kommer att gå ihop 2008, men nu visar det sig att krisen förvärrats den senaste månaden säger Irma Görtz, gruppledare för Socialdemokraterna. Borgarnas handlingsförlamning det senaste året, då de sagt nej till våra förslag för att få ordning på ekonomin vid flera tillfällen utan att ha några egna, har försatt landstinget i det här allvarliga läget. Nu måste det till krafttag, och än så länge har inte majoriteten redovisat några egna förslag. Jag vill veta vad Marie Morell och övriga i den borgerliga majoriteten tänker göra åt krisen, avslutar Irma Görtz.

 

Med anledning av den växande krisen ställer Irma Görtz ett antal frågor till landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell i en interpellation till onsdagens landstingsfullmäktigemöte. Frågorna handlar bland annat om vilka åtgärder de tänker ta till, och vilken beredskap de har för vikande skatteintäkter och finansiella intäkter.

 

Ett så omfattande krisarbete med ekonomin som nu måste till kommer tyvärr att påverka sjukvården negativt. Då är det viktigt att de beslutande politikerna har god kunskap om vad deras beslut får för konsekvenser, kan följa dem och vid behov ändra på beslut. Därför ställer Anna-Lena Sörenson ett antal frågor i en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson.

 

-         Tyvärr kommer den borgerliga majoritetens oansvariga politik att gå ut över sjukvården säger Anna-Lena Sörenson. Bara förra årets underskott motsvarar mer än hälften av all hjärtsjukvård i Östergötland, för att ta ett exempel. Tidigare har majoritetens företrädare påstått att underskottet inte ska drabba vården, men det blir mer och mer tydligt att det tyvärr är en verklighetsfrämmande och naiv inställning.

 

För mer information kontakta:                  

Irma Görtz 0702- 62 71 17

Anna – Lena Sörenson 0706- 89 89 12

 

För mer detaljerade ekonomiska siffror, se bilaga.

2008-04-24 13:18