Landets största privatisering

Gun Jareblad kandidat för folkpartiet till landstingsfullmäktige argumenterar i Corren för ökad privatisering av hälso- och sjukvården. Det ligger nog i linje med vad folkpartiet tycker numera. Här i Östergötland har man sedan tidigare föreslagit att en majoritet av den planerade vården skall privatiseras. De planerade operationerna och behandlingarna i landstinget omfattade 2005 ca 2 miljarder.

Merparten av detta är således en upphandling på drygt en miljard. En sådan upphandling skulle med god marginal vara den största vad gäller hälso – och sjukvård i hela Sverige. Det folkpartiet föreslår handlar med andra ord om en privatisering som skulle beröra 3000 anställda inom landstinget. Vi socialdemokrater ser positivt på alternativa utförare som ett komplement när det medför ett mervärde för patienten men med sådana förslag handlar det inte längre om man är för eller emot privata alternativ utan om vilken samhällsmodell man vill ha. Så på en punkt håller jag med Gun Jarebladh. Det är i valet i höst som östgötarna kan visa vad man vill med framtidens hälso- och sjukvård.

Nicklas Andersson ledamot landstingsfullmäktige (s)

 

Publicerad i ÖstgötaCorrenspondenten torsdagen den 22 juni 2006.

2006-06-26 09:13