Landstingets ekonomi är sämre än 2003

För det första halvåret 2007 redovisar landstinget i Östergötland en kraftigt försämrad ekonomi. Sjukvårdsverksamheten går back med 137 miljoner kronor. Det är 145 miljoner kronor sämre än förra året och dessutom sämre än 2003, då landstinget hade en mycket svår ekonomisk situation. 2003 års ekonomiska resultat föranledde då beslutet om de så kallade omstruktureringarna.

- Utvecklingen är mycket oroande, säger Irma Görtz 2:e vice ordförande landstingsstyrelsen (s). Min uppfattning är att signaler och uppdrag nu måste ges för att bryta och vända utvecklingen. Varje ytterligare månad som denna utveckling får pågå innebära att än tuffare beslut behövs senare.

Därför föreslog socialdemokraterna på gårdagens möte i landstingstyrelsen ett antal konkreta åtgärder. Det handlar bland annat om:

· Att ompröva Hälso- och sjukvårdsnämndens ramar för 2008. I nuvarande budget tillförs nämnden 21 miljoner, pengar som inte längre finns.

· Att anställningsstopp införs till och med 1/11 – 07

· Att uppdra till landstingets produktionsenheter att till landstingsstyrelsen snarast redovisa handlingsplaner för att komma tillrätta med ekonomiska underskott.


- Tyvärr så ägnar sig majoriteten åt att dela ut pengar som inte finns istället för att bedriva en långsiktig och ansvarsfull politik, säger Irma Görtz. Den nu förda politiken riskerar att leda panikåtgärder och beslut som blir mycket kännbara på östgötarna.

 

2007-09-17 15:38