Landstingets finansplan spricker - stora underskott i landstingsbudget

Landstingets produktionsenheter kommer 2007 redovisa ett underskott på ca 250 miljoner. På Landstingsstyrelsens sammanträde imorgon behandlas produktionsenheternas budgetar för 2008, dessa visar på fortsatt stora underskott. Två produktionsenheter får till och med sina budgetar underkända på grund av stora underskott.

På Landstingsfullmäktige 27 november röstade den borgerliga majoriteten igenom en finansplan vars ekonomiska förutsättning var att produktionsenheterna redovisade nollresultat för 2008, säger Irma Görtz 2:e vice ordförande Landstingsstyrelsen. Nu två veckor senare gäller inte finansplanen och såvitt jag kan bedöma har grunden för landstingets ekonomi för nästa år fallit.

De underlag som produktionsenheterna redovisar för Landstingsstyrelsen visar också på besparingar som får stora konsekvenser för många östgötar.
 
I underlaget anges att flera av de prioriteringar som Hälso- och sjukvårdsnämnden pekat ut inte kommer att genomföras, säger Anna – Lena Sörenson 2.e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det handlar exempelvis om subutexbehandling av opiatmissbrukare, vårdgarantin och genomförandet av nationella riktlinjer för Hjärtsjukdomar.


För mer information kontakta  Irma Görtz  0702 – 62 71 17
   Anna – Lena Sörenson 0706- 89 89 12

 

2007-12-10 15:00