Långsiktig politik betalar sig i det långa loppet

Landstinget i Östergötland gjorde ett positivt resultat på 458 miljoner kronor under 2005. Den goda likviditeten beror på att tidigare landstingspolitiker - till skillnad från vad som gjorts i övriga landsting - fonderat framtida pensionsutbetalningar fullt ut. Exemplet Östergötland visar att en långsiktig politik faktiskt betalar sig i det långa loppet.

Resultatet ger upphov till två olika reflektioner.

För det första finns det att göra engångssatsningar under 2006 på ytterligare 50 miljoner kronor. Resurserna ska fördelas till grupper med störst behov och inte gå till dem som skriker högst eller till att okritiskt bevara den befintliga sjukvårdsorganisationen genom att täcka ekonomiska underskott som finns på olika håll.

Det är alltid frestande att låta politiken kännetecknas av "business as usual" - fördela pengarna utifrån föregående års kostnader så att de enheter som inte kunnat hålla sin budget ska slippa vidta åtgärder.

För det andra uppstår ett pedagogiskt problem med att förklara varför det goda resultatet inte fullt ut kan leda till bestående nivåhöjande utökningar av sjukvården. Jag började min bana som hälso- och sjukvårdspolitiker mitt i 1990-talets sparande. Sparandet ledde till att landstingets ekonomi kom i balans och vi kunde från slutet av 1990-talet använda den goda tillväxten för att göra ordentliga satsningar på sjukvården. Ingen verkade tänka på att högkonjunkturer alltid tar slut och när det skedde hade även Östergötland en sjukvård som kostade mer än vad vi långsiktigt hade täckning för. En ny period med smärtsamma besparingar inleddes.

Nu får vi inte göra om samma misstag. Jag vill inte komma tillbaka till samma läge som vi hade 1995 och 2003. Därför är det viktigt att Hälso- och Sjukvårdsnämndens satsningar är just engångssatsningar och att vi tillåter oss att landstinget går plus trots att det är valår och många olika grupper kan visa upp behjärtansvärda behov.

 

Martin Tollén

Landstingsledamot (s)

2006-02-07 10:35