Ledningen har duckat för jobbiga beslut

Med makt följer ansvar. Makten över landstinget innebär också ansvaret för att säkra att östgötarna får en bra vård både idag och imorgon. En bra sjukvård i framtiden förutsätter att vi idag inte gör av med mer pengar än vad vi har. Vårdbehoven kommer att växa i takt med att befolkningen blir äldre, och även med en ekonomi i balans kommer det att bli en tuff utmaning för sjukvården att möta dessa behov. Bristen på ansvar och ekonomisk kontroll riskerar därför på sikt såväl likvärdighet som kvalité i den östgötska vården. Detta verkar den borgerliga majoriteten har svårt att inse i praktiken. Klart är att de inte gått från ord till handling.
 

 Underskottet i sjukvården är nu uppe på 328 miljoner kronor. Bara under förra årets sista två månader ökade det med 80 miljoner. Vid flera tillfällen har vi socialdemokrater föreslagit åtgärder för att komma till rätta med den skenande ekonomiska krisen. Ständigt har den borgerliga majoriteten sagt nej. Samtidigt har de inte haft några egna förslag, mer än att det ska lösas av verksamhetscheferna själva.
 

Politiskt ansvarstagande har lyst med sin frånvaro - snarare har de duckat för problemen. Vi är övertygade om att ekonomin i sjukvården idag hade kunnat vara i ett betydligt bättre läge om den politiska ledningen hade tagit tag i problemen i tid. 
  

Vi är överens om vikten av lokalt inflytande i sjukvården. Det ska finnas en stor frihet för personal och lokala chefer att själva utforma sin verksamhet. Men att lyssna får inte användas som ursäkt för att smita från det uppdrag den borgerliga landstingsledningen fått av de östgötska väljarna. Inte eller får argument om medarbetarnas inflytande användas godtyckligt när det stödjer den egna övertygelsen.
 

Mot personalens starka protester vill de privatisera Berga vårdcentral i Linköping, bara för att ta ett exempel. Det är uppenbart att det finns värden som borgerligheten håller högre än personalinflytandet.
 

Att ta politiskt ansvar är inte att överlämna kontroversiella och obehagliga beslut till chefer och medarbetare. Att ta politiskt ansvar är inte att säga nej till de förslag som kommer utan att själva komma med alternativ. Det är det som den borgerliga majoriteten har gjort. De har under hela 2007 duckat för jobbiga och besvärliga beslut. För varje ytterligare månad av passivitet kommer åtgärderna, när de väl kommer, att slå hårdare och smärtsammare mot vården och patienterna som behöver den. Det är dags för handling. Det är dags för de fem borgerliga partierna i landstingets ledning att sluta skylla ifrån sig.
 

Irma Görtz (s)
Anna-Lena Sörenson (s)

2008-02-18 10:31