Norrköpingsborna har kortare köer

Signaturen Gunnel har i en insändare i NT den 29 juni ett antal frågor och påståenden om hälso- och sjukvården i Norrköping. Jag delar Gunnels uppfattning att det är viktig med vårdcentraler som är tillgängliga. Det skall inte vara nödvändigt för någon att åka till akuten för att man inte kommer fram till primärvården.

Hur ser det då ut i Östergötland och Norrköping? Sveriges kommuner och landsting (SKL) jämför regelbundet tillgängligheten i primärvården i landets landsting. I den jämförelsen låg Östergötland genomgående på snittet eller bättre än snittet. Här kan man notera att resultaten för de privata vårdcentraler som finns
i Östergötland inte avviker - vare sig positivt eller negativt. Det innebär inte att det inte finns mer att göra.
Även om resultaten
i Östergötland generellt är bra, finns det fortfarande förbättringar att göra då skillnaderna mellan vårdcentralerna är alltför stora. Det gäller inte minst i Norrköpings tätort. Att vi i Östergötland öppet redovisar hur det ser ut med tillgängligheten har också inneburit mycket positivt. Det finns flera exempel där det medfört att medarbetarna på vårdcentraler genom ett bra arbete kraftigt förbättrat tillgängligheten.
Till skillnad mot Gunnel anser jag att Vrinnevisjukhuset i dag är ett väl fungerande sjukhus, med en väl fungerande närsjukvård och uppdrag för hela länet vad avser kirurgi. Men det som i slutändan har betydelse är naturligtvis om invånarna i Östergötland och Norrköping får en bra vård eller inte. Vad det gäller den verksamhet som i dag är omdebatterad - ortopedin så kan man inte komma förbi det faktum att köerna för Norrköpingsbor med exempelvis dåliga knäleder i dag är radikalt kortare än för ett par år sedan.

Tidigare var det inte ovanligt att Norrköpingsbor med dåliga knäleder kunde få vänta i upp till 1,5 år, idag klarar vården nästan alla patienter inom tre månader. Det är ett direkt resultat av den genomförda omstruktureringen. Det tycker jag är bra för Norrköpingsborna och bra för östgötarna.

Annelie Lagerbäck (s)

Publicerad i Norrköpings Tidningar den 6 juli 2006.

2006-07-14 11:31