Oanständigt Hidmark

Leif Hidmark, styrelseledamot i Vrinnevilistan skriver i lördagens NT. Hidmarks artikel är i praktiken en lång lista på allt som är fel med hälso- och sjukvården i Östergötland. Artikeln är i sitt slag ganska unik i östgötsk hälso – och sjukvårdspolitisk debatt. För det första innehåller den "lista" Hidmark presenterar i stort sätt inte en enda korrekt uppgift, för det andra presenterar han eller inte ett enda förslag på hur man skall lösa de enligt honom stora brister som finns. Mitt svar blir därför i stort sett en genomgång av de påståenden som Hirdmark har. Jag försöker också där så är möjligt ge hänvisningar till fakta så att läsaren själv kan ta reda på mer om intresse finns.

Hidmark menar att landstingets ekonomi inte är så bra som vi vill göra sken av. Överskott beror på enligt honom på avkastning på pensionspengar.

Helt korrekt men orsaken till det är att landstinget i Östergötland som enda landsting i Sverige fullt ut avsatt pengar för sina anställdas pensioner. Genom ibland kontroversiella beslut har varje år skapats utrymme att göra pensionsavsättningar. I många andra landsting finns ingen avkastning eftersom det inte finns medel avsatta.

Hidmark påstår att den senaste personalenkäten var ett kraftigt underbetyg och att landstinget borde få pris som sämsta arbetsgivare i sjukvård. Läget i Östergötland är enligt Hidmark sämre än i Norrland (som tydligen är det sämst tänkbara i Hidmarks värld)

Detta kan inte beskrivas som annat än ett rent påhitt. Resultatet i personalenkäten 2005 var ganska bra och i nivå med 2002, vilket innebar en kraftig förbättring jämfört med 2000. Resultaten från personalenkäten finns att läsa på landstingets hemsida.

Enligt Hidmark är landstinget i Östergötland bland de sämsta i Sverige på att korta köer. Förbättringar som skett är enbart av administrativ art. Ett påstående som liksom tidigare helt saknar grund. Jämförelser mellan landsting genomförs regelbundet av organisationen Sveriges kommuner och landsting. Resultaten visar att landstinget i Östergötland i medeltal ligger på snittet eller bättre än snittet vad gäller tillgänglighet. Utöver det gör landstinget i Östergötland regelbundna mätningar av tillgänglighet. De visar att landstinget hävdar sig väl relativt andra landsting. Information om detta finns på landstingets hemsida och Sveriges kommuners och landstings hemsida. Det innebär inte att det inte finns behov av fortsatta förbättringar. Fortfarande får en del vänta allt för länge.

I Östergötland sker olika typer av arbete för att korta köer. Det har handlat om att samordna länets resurser. Att alla tre sjukhus används som resurser för alla östgötar har betytt mycket inte minst för många norrköpingsbor som fått kraftigt kortade väntetider. Genom beslutet om omstruktureringar har resurser kunnat överföras till att bland annat minskade köer. 2005 tillförde Hälso- och sjukvårdsnämnden 60 miljoner. 2006 tillförs 50 miljoner.

Mycket annat systematiskt förbättringsarbete sker också. Inte minst den specialitet och den klinik där Leif Hidmark själv arbetar som läkare har förbättrat sina rutiner, ändrat fördelningen mellan ny- och återbesök till förmån för kortare väntetider för nya patienter.

Hidmark menar att "riktigt illa är att det sannolikt också finns köer och långsam handläggning inom cancersjukvården". Sedan följer en rad spekulationer baserad på hörsägen.

Det är en felaktig beskrivning Vid Cancersjukdom är tiden från misstanke om elakartad tumörsjukdom till besök eller från diagnos till behandling kort. Tumörpatienter är medicinskt högt prioriterade och tas alltid emot snabbt.

Det är illa att Hidmark sprider felaktiga uppgifter om landstingets ekonomi, väntetider och personalpolitik men det är direkt oanständigt att använda många människors oro för cancersjukdomar för att försöka vinna politiska poänger på min och andras bekostnad. Det är ett bottennapp i östgötsk hälso- och sjukvårdspolitisk debatt.

 

Anna- Lena Sörenson (s)

ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

2006-02-28 08:51