Oklarheter och dubbla besked om upphandling av Motala Lasarett.


Den borgerliga majoriteten i landstinget har i fullmäktige beslutat att upphandla stora delar av verksamheten vid Lasarettet i Motala. Hälso – och sjukvårdsnämnden har att utifrån Landstingsfullmäktiges beslut att utforma och anta kravspecifikation för den kommande upphandlingen. Kravspecifikationen reglerar såväl omfattningen av upphandlingen som exempelvis kvalitetskrav på verksamheten.

Det är ett mycket omfattande arbete att ta fram ett sådant dokument, säger Anna-Lena Sörenson 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden (s). Till min stora förvåning upptäckte jag att ärendet ”kravspecifikation och tidsplan för upphandling av verksamhet LiM” på dagordningen inför nämndens decembersammanträde.

På direkt fråga till nämndens ordförande Lasse Pettersson (Vrinnevilistan) svarar företrädare för majoriteten att ärendet avser fastställande kravspecifikation som omfattar anestesi, kirurgi, ortopedi och kvinnosjukvården på Lasarettet i Motala (LiM). Men samma dag (7/11) sänder landstinget ut ett pressmeddelande där man anger att ett fastställande av kravspecifikation inte är aktuellt förrän en bra bit in på 2008.

Trots flera frågor till majoriteten har jag inte lyckats få besked om kravspecifikationen för landstingets genom tiderna största upphandling skall antas om tre veckor eller ett år, säger Anna-Lena Sörenson. Dessutom är kravspecifikationerna sekretessbelagda vilket omöjliggör insyn för nämndens ledamöter före sammanträdet.

Därför tänker jag kräva svar på följande frågor på nästa Landstingsfullmäktige:

1. När kommer frågan om fastställande av kravspecifikation och tidsplan för upphandling upp för beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

2. Hur kommer nämndens ordförande säkerställa att nämndens ledamöter ges verklig möjlighet att sätta sig in i och påverka innehållet i kravspecifikationen.

För mer information kontakta  Anna – Lena Sörenson 0706- 89 89 12

2007-11-08 13:51