Onyanserat och felaktigt Finn Bengtsson

Linköpingsmoderaternas riksdagskandidat och sjukvårdsideolog Finn Bengtsson skriver i torsdagens Corren. Som vanligt tar han i ordentligt och målar ut oss socialdemokrater som en förlegad socialisms sista företrädare medan han själv underförstått representerar ett frihetens ideal. En något onyanserad beskrivning kan jag tycka.

För mig och socialdemokraterna är målet en hälso- och sjukvårdspolitik som ger en god hälsa och en vård på lika villkor för alla. För oss kännetecknas en god hälso- och sjukvård av att den är solidarisk, ges efter behov och med patienten i centrum.

Det innebär att vi är beredda att använda oss av andra utförare än det offentliga om det ger östgötarna bättre vård. Vi gör det redan idag vad gäller flera vårdcentraler och inom tillexempel psykiatrin. Jag är beredd att pröva det även inom andra verksamheter om det skulle vara lämpligt, men vi vägrar att som moderaterna göra frågan om privata alternativ till överideologi. Där staten (om jag förstår Finn rätt) oberoende av lokala förutsättningar och behov skall tvångskommendera privatiseringar. Där ekonomiskt ansvar och östgötarnas behov av hälso – och sjukvård underordnas privatiseringens ideologi.

Jag tycker liksom Finn att det är viktigt att väntetider och köer är korta. Därför har vi socialdemokrater infört en nationell vårdgaranti. Det innebär att väntetiderna inom vården nu kraftigt kortas. Bara det sista halvåret har antalet patienter som väntat på behandling mer än 90 dagar halverats.

Avslutningsvis vänder jag mig emot Finns sätt att beskriva regeringens satsning mot långtidsarbetslöshet. Moderaterna har säkert sina väl övervägda skäl att motsätta sig plussjobben. Men jag tycker att det är väl raljant att avfärda det faktum att tusentals långtidsarbetslösa nu får chansen att komma tillbaka på arbetsmarknaden med att deras arbetsuppgifter är "påhittade".

Anna-Lena Sörenson ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s)

2006-05-03 14:06