Östgötar får mest vård för pengarna

Finn Bengtsson (m) påpekar i en replik den 6 maj att i augusti förra året hade 5 640 östgötar väntat mer än 90 dagar på att komma på ett första mottagningsbesök. Vad Finn glömmer är att från augusti förra året till mars i år har antalet som väntat mer än 90 dagar minskat till 2 567, mer än en halvering sedan i höstas. Minskningen för de som väntar på behandling är än större. Min bedömning är att vid årets slut kommer vi inte ha några köer som är längre än 90 dagar för exempelvis de vanligaste ortopediska behandlingarna i Östergötland.

Det finns två skäl för det, det första är införandet av en nationell vårdgaranti och det andra de genomförda strukturförändringarna. Strukturförändringarna medförde att vi i Östergötland specialiserade våra sjukhus och ökade effektiviteten. Ortopedcentrum i Motala gör till exempel idag mer för mindre skattepengar jämfört med tiden före strukturförändringarna. Det tycker jag är bra.

Finn Bengtsson förfasar sig med något som mest kan liknas vid ”kalla kriget retorik” över utvecklingen i Östergötland i allmänhet och beslutet om strukturförändringar i synnerhet. Jag gör inte samma analys som Finn. Jag tycker det går åt rätt håll, ekonomin stärks och köerna kortas. Jämförelser mellan landstingen visar att östgötarna får mest vård för pengarna i hela Sverige.

För övrigt kan bara konstateras att Finn Bengtsson måste ha ett tufft arbete i de interna överläggningarna i moderaterna. ”Den klassiska socialism” som enligt Finn Bengtsson präglade strukturbeslutet stöddes ju nämligen av det moderata landstingsrådet Marie Morell (m).

Anna-Lena Sörenson

2006-05-11 11:09