Östgötarna får mest vård per krona

Tidningen Dagens Medicin rapporterar att Östergötland är det län som har högst produktivitet i landet. Undersökningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattar öppen och sluten somatisk vård vid sjukhus. Östergötland tillhör också de landsting som haft högst produktivitetsökning i landet mellan åren 2003 och 2004, nära 15 procent.

Paul Håkansson (s) landstingsstyrelsens ordförande kommenterar: Att östgötarna får mer vård för pengarna är ett resultat av strukturomvandlingarna där våra tre sjukhus numera är resurser för hela länet. Sjukhusens profileringar - Motala mot ortopedi, Vrinnevisjukhuset mot kirurgi och US mot högspecialiserad vård har lett till ökad tillgänglighet och en effektivare vård. Detta har inte skett till priset av en sämre vård. De undersökningar vi själva gjort visar att vården håller en fortsatt hög kvalitet. Det tycker jag är bra, avslutar Paul Håkansson.

 

Läs mer på Dagens Medicin.

2006-04-20 10:52