Patienten måste vara i centrum för vården

Socialdemokraterna lämnar idag in en motion till landstingsfullmäktige om att stärka patientens ställning i vården. Förslagen i motionen handlar om att starta ett utvecklingsarbete där patienten tydligare än idag är i centrum i vårdens planering och arbete.

- Allt för ofta har du som patient idag en för svag ställning i vården säger Anna-Lena Sörensson (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och fortsätter: Vi måste stärka patientens rättigheter, och vara tydligare med vad du kan förvänta dig av vården.

Bland förslagen finns rätten till en utsedd vårdsamordnare, en utvidgad vårdgaranti och en fördjupad dialog med patientorganisationerna för att bättre ta tillvara deras kunskap och erfarenheter.


För mer information kontakta: Anna – Lena Sörenson 0706- 89 89 12

Motionen finns att läsa i sin helhet här.

2008-03-12 08:35