Pengar saknas för pneumokockvaccin i Östergötland.

I den behovsanalys som presenterades för Hälso- och sjukvårdsnämnden under våren 2007 tog barnhälsovårdsöverläkaren upp frågan om nya vacciner som förväntades föras in i vaccinationsprogrammet för barn. Bland annat lyftes pneumokockvacciner som aktuella. Vaccinet ges till barn och är tänkt mot lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Därför yrkade socialdemokrater på att medel skulle tillföras för införande under 2008. Landstingets borgerliga majoritet yrkade avslag på detta. Nu är frågan högaktuell eftersom också socialstyrelsen rekommenderar obligatorisk vaccinering mot pneumokocker. På grund av majoritetens agerande saknas nu budgeterade medel för införandet av pneumokockvaccin.

Därför kommer jag på nästa Landstingsfullmäktige fråga Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson (vl) om pneumokockvaccinering verkligen kommer att införas i Östergötland under 2008, säger Anna-Lena Sörenson 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s).

2008-01-18 13:57