Privatisera inte sjukvården i Östergötland

Den borgerliga majoriteten i landstinget föreslår att stora delar av Motala lasarett skall privatiseras. Bakgrunden är att det efter valresultatet och Vrinnevilistans framgångar fanns en berättigad oro hos såväl medborgare som landstingsanställda att majoritetsskiftet skulle innebära en nedmontering av Lasarettet i Motala. Som svar på detta lanserade en grupp ortopedläkare i Motala att personalen skulle ta över driften av delar av lasarettet i Motala. Lokalt engagemang och utvecklingsvilja skulle bli räddningen. I ord har det bejakats av den nya majoriteten. I praktiken har det lokala engagemanget utnyttjas för att försöka driva igenom en ideologiskt betingad upphandling som med all säkerhet kommer att resultera att inflytande flyttas från Östergötland, men inte till medarbetarna i Motala, utan till styrelser i multinationella vårdbolag. Det som skulle vara ett personalövertagande med lokala medarbetare som initiativtagare blir istället en upphandling med de stora multinationella vårdkoncernerna som aktörer.

Företrädare för den borgerliga alliansen i form av Vrinnevilistan försöker nu (möjligen i brist på bättre argument) i Corren göra en poäng av att jag tidigare har sagt att jag kan tänka mig en upphandling av ortopediverksamheten på Vrinnevi. Underförstått skulle det vara någon form av hyckleri att jag då motsätter mig en privatiseringen av Motala lasarett.

Med anledning av detta skulle jag vilja göra några påpekanden. Det är korrekt att jag har ställt mig bakom ett sådant uppdrag. Bakgrunden var att stora delar av läkarkåren på ortopedkliniken på Vrinnevisjukhuset hotade att sluta om socialdemokraterna vann landstingsvalet 2006. Detta hot hade om det förverkligats riskerat den akuta verksamheten på Vrinnevisjukhuset. För att ha beredskap att hantera en sådan situation var vi socialdemokrater beredda att utreda ett förslag som de dåvarande fyra borgerliga partierna hade lagt fram om att upphandla ortopedverksamheten Vrinnevisjukhuset. Det har aldrig varit min önskan att genomföra ett sådant förslag men jag kunde inte eller riskera att Sveriges åttonde största stad stod utan ett fungerande akutsjukhus.

2007-05-09 09:04