Privatiseringscirkus, nej tack!

Den första november förra året infördes en nationell vårdgaranti. Den har under de få månader som den varit i bruk inneburit kraftigt kortare köer för östgötarna. Vårdgarantin är naturligtvis inte ensamt orsaken till detta men den har spelat roll.
Den borgerliga oppositionsledaren Gunnar Asserhed kritiserar i en artikel i fredagens NT vårdgarantin. Han menar att det var folkpartiet som egentligen kom på vårdgarantin, att informationen om vad den innebär har varit dålig och sist men inte minst förklarar han att han för övrigt anser att mer vård bör privatiseras.
Vem som var först med idén om vårdgaranti vet jag inte men i sådana frågor brukar Gunnar Asserhed vara påläst så han har säkert rätt. Om sedan Gunnar Asserhed som i sin artikel vill använda perioden 91-94 som föredöme för borgerlig politik, så har jag inte eller några synpunkter på det.
Jag är mer fundersam kring de fyra borgerliga partiernas förslag om att upphandla en majoritet av all planerad vård. När landstinget i bred politisk enighet beslutade om att profilera länets sjukhus så var det ett kontroversiellt beslut, inte minst i Norrköping.
Nu har den organisationen börjat sätta sig och vi ser positiva resultat.
I det läget vill Gunnar Asserhed kasta in hälso - och sjukvården i Östergötland i Sveriges största privatiseringscirkus. Omfattande kanske två-tre miljarder kronor. Men det kanske är ett tecken i tiden, socialdemokraterna lånar folkpartiets goda förslag och folkpartiets moderaternas dåliga förslag.

Anna-Lena Sörenson

2006-02-28 08:42