Quo Vadis - framtidens sjukvård

Framtidens sjukvård – specialisering och egenansvar


Paul Håkansson (s) Landstingsstyrelsens ordförande medverkar idag på ÖNH-dagarna (Öron-Näsa-Hals) och talar på temat Quo Vadis – framtidens sjukvård.

- Jag kommer särskilt att lyfta fram frågor som rör värderingar och egenansvar, de svåra etiska frågeställningar som vården står inför samt dagens och framtidens organisering av vården, säger Paul Håkansson (s).

Tid: 13.00 – 14.15
Plats: Louis De Geer-hallen, Norrköping

 


För ytterligare information, kontakta Paul Håkansson 070-533 32 87

2006-08-23 10:26