Rätt skall vara Rätt Berit Malmqvist

Berit Malmqvist skriver i NT 12 januari under rubriken "Vi skattebetalare är inga marionetter". Jag har stor respekt för Berit Malmqvist engagemang, även om jag tillhör dem som inte alltid delar hennes åsikter. Berits engagemang har medfört att hon är en inflytelserik debattör och med inflytande kommer också ansvar. Därför tycker jag att det är allvarligt när hennes artikel innehåller flera halvsanningar och ett antal rena felaktigheter.

För det första om man har ambitionen att ge en rättvisande bild av Vrinnevisjukhusets utvecklingen kan man inte konsekvent bara redovisa vad som tagits bort utan att med ett ord nämna vad som tillkommit. Hälso- och sjukvården är en dynamisk verksamhet som hela tiden genomgår förändringar. Det är därför naturligt att en del verksamheter försvinner och att annan kommer till.

Några exempel på vård som flyttats eller kommer att flyttas till Vrinnevi från de andra sjukhusen är planerade kejsarsnitt, bäckenbrottskirurgi inom slutenvård, utökning av dag- och dygnskirurgi, överflyttning av flyktingmedicinskt centrum och uppbyggnad av en ny smärtenhet.

För det andra vill Berit med hjälp av exempel driva tesen att Vrinnevisjukhuset utarmas. Då tycker jag det är viktigt att exemplen är korrekta. Berit Malmqvist påstår att reumatologi, käkkirurgi, kärlkirurgi, ryggkirurgi och patologi har flyttats till US, att den geriatriska rehabiliteringen är nedlagd och att norrköpingsbors aborter utförs i Motala.

Fakta är att reumatologi finns kvar på entreprenad i Norrköping. Geriatriken är inte nedlagd utan organisatoriskt sammanlagd med medicinkliniken. Vad gäller kärlkirurgi har endast slutenvården flyttats. Klinisk patologisk verksamhet finns kvar på ViN; verksamheten är öppen alla dagar måndag till fredag och såväl medicinska som kirurgiska aborter utförs på ViN. Jag förstår naturligtvis att Berit inte medvetet publicerat dessa felaktiga exempel men det är naturligtvis viktigt att norrköpingsborna får en korrekt beskrivning av utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Jag tror naturligtvis inte att skälet till att Berit och jag har olika åsikter om hur hälso – och sjukvården skall organiseras beror på hur vi har uppfattat fakta. Vi har kanske i grunden olika visioner och verklighetsbilder, men låt oss då pröva dessa i en öppen debatt om hälso- och sjukvården - inte genom att vinna lätta retoriska poänger med tveksamma exempel. Jag tror att en öppen debatt kan bli en spännande och givande debatt för oss båda så här i valtider. Eller vad tror du ?

Annica Crona

Ledamot landstingsfullmäktige (s) från Norrköping

2006-01-16 11:07