Samma politik i hela länet

Svar direkt till Gun Jareblad
Gun Jareblad deklarerar i MT&VT att hon nu tar steget in i partipolitiken som landstingskandidat för folkpartiet liberalerna. Gun Jareblad lovar att hon kommer att vara obekväm för såväl landsting som för alla (!) partier och vi hoppas att hon börjar med sitt eget parti och ifrågasätter det dubbelspel som pågår inom borgerligheten!
Den borgerliga alliansen vill nämligen utöka den planerade ortopedin i Norrköping, den borgerliga oppositionsledaren i Norrköping kräver att ”...många Norrköpingsbor ska slippa ett stort antal ansträngande resor till Motala för vanliga knä- och höftledsoperationer.”
Detta är borgerlig politik i Norrköpings Tidningar och detta krav går den borgerliga alliansen till mötes när man planerar för utökad ortopedisk verksamhet i Norrköping med mer planerad ortopedi. När borgerlig politik torgförs i MT&VT heter det att ”Den satsning som gjorts på ortopedin i Motala kommer självklart att finnas kvar.” Men då cirka 40 procent av alla operationer i Motala rör patienter från den östra länsdelen är det inte trovärdiga besked den borgerliga alliansen kommer med.
Till skillnad från de borgerliga partierna står vi socialdemokrater för samma hälso- och sjukvårdspolitik, oavsett tidning, oavsett länsdel. Hälso- och sjukvården ska finansieras solidariskt och utgå från individens behov. Lasarettet i Motala är och ska vara en resurs för hela länets befolkning. De tre sjukhusen i länet har länsövergripande uppdrag och tidigare beslutade profileringar – ortopedi i Motala, kirurgi på Vrinnevi och högspecialiserad vård på universitetssjukhuset står fast. Denna omstrukturering av länssjukvården har bland annat lett till mer än halverade väntetider, vad gäller höftleds-operationer.
Gun Jareblad vill kämpa mot makteliten, särintressen och fördomar,kanske vore det lämpligt att lägga till politiskt dubbelspel till den uppräkningen.

Ragnhild Wärn

2006-04-18 13:15